ИЗВЕСТУВАЊЕ – ЛД „Солидарност“ со свој вебсајт

Би сакале да ги известиме сите посетители на блогот на ЛД „Солидарност“ дека почнувајќи од 27.10.14, ставен е во функција и Движењето започна со користење на свој вебсајт каде ќе продолжи со своите идни активности. Грижејќи се за континуитетот и функционалноста целата содржинска архива од блогот е импортирана на вебсајтот со што на посетителите им обезбедуваме олеснет пристап до сите наши публикации, податоци, важни документи и објавени содржини.

ЛД „Солидарност“ воедно им благодари на сите свои симпатизери и подржувачи што беа со нас во овие две и пол години од функционирањето на блогот и се надеваме дека миграцијата на новиот веб простор ќе отвори и нов, уште поуспешен период во делувањето на организацијата во заедничката борба за што поголема хуманизација на општеството, демократија, антинационализам, социјална правда и заштита и унапредување на работничките права.

ЛИНК ДО ВЕБСАЈТОТ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s